Založ si blog

Zrušenie Olympiády z ruského jazyka

Prepáčte mi za dlhší úvod, ale je potrebný, lebo bez neho si niektorí hl*páci zas pomyslia, že som rusofilný agent, čo si smskuje s Putinom. Nikto normálny nepovie, že sa riadim niekým alebo niečím, nech je to akokoľvek vplyvný faktor. Rozhodujem sa sám na základe poznania a vlastného rozumu, čo mi neraz pomohlo v zložitých situáciách, a teda mám takýto prístup osvedčený. Ani v téme, ktorú naznačuje nadpis môjho textu, nie som nikým a ničím ovplyvnený, je to môj vlastný občiansky a humanistický názor. Roky, aj pod vplyvom estetiky, ktorú som vyštudoval a dlho vyučoval, žijem tým, že mám rád rôzne kultúry, obdivujem ich, vnímam ich a uznávam šikovnosť ľudí, čo na sebe pracujú. A je jedno, či je americká (áno, aj tú mám rád), čínska, ruská, maďarská či ukrajinská, všetky krajiny majú úžasné estetické hodnoty, ktoré stoja za pozornosť. Kultúru, šport a vedu utvárajú bežní ľudia a tí sotva hromadne vyznávajú masové zabíjanie svojich blízkych, mocenskú masturbáciu či slintanie po cudzích územiach. To chcú iba politici a oligarchovia, často s veľmi pomäteným, úchylným a postihnutým myslením.

            Budem sa biť za priazeň ku každej kultúre, ktorá obohacuje život, svet a osobnosť  človeka, ktorý je (s výnimkou mocných) rozumný, mierumilovný, kultúrny, konštruktívny, duchovne založený a milujúci. Veď kultúra a šport sa už od starovekého grécka ochraňovali ako poklady sveta. Dokonca sa počas športových udalostí tíšil hukot zbraní.

            Ak si niekto myslí, že likvidáciou kultúry a športu ukončí akýkoľvek konflikt, je to pre mňa deb*l, názorový terorista, falošný liberál, zapredanec, fanatik a človek, čo má oči a mozog zalepený temnou nenávisťou, ktorá nepozná nič iné, len nenávisť. A možno by takýto  aj človeka, čo sa kultúry a športu zastáva, dobil bez vedomia, keby mohol. Namiesto toho, aby vynaložil svoju nukleárnu nenávisť do skutočných činov proti vojne, násiliu, vraždeniu. Ale likvidovať kultúru ako v časoch barbarských, to nikdy neprijmem. Pretože kultúra je ľudskosť, nie smrť. Zdravú diskusiu vítam. Ale nie diskusiu, kde nekonečná zaslepenosť diktuje argumenty alebo len urážky a osobné invektívy, ak sa niekto snaží namietať voči temnej nenávisti vytvárajúcej obludné a likvidačné „opatrenia“. Lebo tým iba nahrávame mocným, čo žijú z polarizácie spoločnosti, a keď im pritakávame, dávame im motiváciu, že konajú dobre a môžu pokračovať.

            Keď sa vytratí zmysel pre šport, vedu a kultúru, tak sa vraciame do veľmi nebezpečnej a zdivočenej minulosti bez kultúry, resp. so selektovanou kultúrou. O to viac ma toto všetko mrzí v súvislosti s tým, že ministerstvo školstva „zrušilo“ Olympiádu z ruského jazyka. Olympiádu, kde mali žiaci preukázať, ako ovládajú jeden z cudzích jazykov, ktorý si sami vybrali, určite nie z teroristických dôvodov a neraz dávno pred vojnou na Ukrajine. Nie olympiádu z vedomostí o Rusku, i keď ani to by mi neprekážalo. Kým sa nepropaguje nenávistná politika akejkoľvek krajiny, je veľkým prínosom, aby žiaci spoznávali svet. Veď ich v školách od nepamäti vedieme proti xenofóbii a k svetovému rozhľadu. A tu najvyšší predstavitelia školstva, centra humanity a novej generácie, doslova nariaďujú xenofóbiu. Ale, preboha, tu ide o kultúru, o jej pochopenie, o rozšírenie obzorov a poznatkov. A ako vieme, že práve nejaký žiak, čo sa učí ruštinu a spoznáva ruské reálie, nebude v nejakej komisii, ktorá bude riešiť a nastoľovať mier medzi východom a západom. Nehovoriac o tom, že vďaka ruštine sa napr. v školách ľahšie dohovoríme s ukrajinskými utečencami, ktorí neraz nevedia ani po anglicky. Mrzí ma to o to viac, že ministrom školstva je učiteľ, ktorý by mal vedieť, čo je politika a čo pedagogika.  

            Musím však upresniť postoj našich zatemnených úradov, čo riadia školstvo. Najprv sa objavila na stránkach Iuventy (organizátor školských olympiád) táto strohá správa: „Na základe stanoviska MŠVVaŠ SR sa Olympiáda v ruskom jazyku v školskom roku 2022/2023 nebude organizovať.“

            V rámci infozákona som Grohlingovmu výtvoru zvanému NIVAM (bývalý Štátny pedagogický ústav) zaslal otázku, prečo zrušili ruskú olympiádu. Odpovedali mi takto: „Zrušenie olympiády z ruského jazyka vyplýva zo stanoviska ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré nám bolo doručené prostredníctvom generálnej riaditeľky sekcie stredných škôl, pani Mgr. Ľubici Srnákovej, v decembri 2022. V prílohe Vám posielam emailovú komunikáciu. Bližšie informácie o dôvodoch zrušenia olympiády z ruského jazyka, Vám poskytne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.“ V emailovej komunikácii, na ktorú ma odkázali v prílohe, bolo okrem iného napísané toto: „Dobrý deň, na základe emailovej informácie od p. ministra z dňa 5. 12. 2022 Vám oznamujem stanovisko neorganizovať súťaže spojené s Ruskom.“

            Nedalo mi to a napísal som teda ministerstvu školstva, ktoré mi odpísalo: „Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Olympiádu v ruskom jazyku nezrušilo. Organizátorovi olympiády (NIVAM) len poskytlo stanovisko ministerstva organizačne nepodporovať súťaže spojené s Ruskom. S pozdravom Mgr. Katarína Hamerlová, útvar pre kontakt s verejnosťou.“

            Takže vedenie ministerstva ani nevie otvorene priznať, že olympiádu zakázalo a prenáša zodpovednosť na podriadený NIVAM. Alebo sa NIVAM s podivným vedením síce vyhovoril na ministerstvo, no olympiádu z ruštiny zrušil. Aha, hráme sa so slovami, takže upresňujem: olympiádu nerušia, „iba“ ju organizačne nepodporia, čo je to isté.

            Desí ma takýto neodborný, bezcharakterný a fanaticky nenávistný prístup. Nie k Rusku! Ale k deťom, ktoré sa na olympiádu tešili, pripravovali, lebo ruštinu majú rady a určite nie preto, že chcú budovať proruskú militantnú organizáciu plnú tínedžerov. Čo bude ďalej? Zrušenie škôl s vyučovaním ruského jazyka, teda ich nepodporovanie? Alebo selektovanie žiakov, čo sa chcú učiť z vlastného záujmu jazyky, ktoré štvaví politici nechcú? A keď už, prečo sa ministerstvo priamo nevyjadrí k tomu, že nastúpilo na primitívnu vlnu zákazu kultúry a totalitným spôsobom škrtlo legitímnu a dlhoročnú súťaž, ktorá nemá s vojnou nič? A prečo potom nepristúpi k zákazom rovnocenne? 21. storočie by malo byť etalónom rovnosti, o ktorú slovenskí i svetoví predkovia bojovali. V histórii je niekoľko krajín, čo viedli vojny, vraždia civilistov, robili, ba robia veľa zla. Podľa takéhoto prístupu treba zakázať aj nemeckú, americkú, francúzsku či britskú kultúru. Ak by sme sčítali obete  výbojov týchto krajín, došli by sme k hroznému číslu. Zdá sa vám takýto prístup nenormálny? Ale to isté je v prípade obyčajnej školskej olympiády z ruštiny.

            Vojny sa riešia úplne inak, nie degradáciou výtvorov ľudí, čo neraz nemajú nič s besnením mocných a politikov. Sama ruská kultúra je plná diel, ktoré kritizujú Rusko, predtým cárske, a podávalo svedectvá o besnení politických režimov, ktoré si autori týchto protestných diel neželali. Pozrite si len Gogoľovho Revízora, ako zobrazuje Rusko. Máme ho zakázať, len pre jeho pôvod?

            Kultúru, šport a vedu treba vnímať osobitne, pretože sú to trvalé hodnoty a svedectvá, ktoré musia prežiť pre ďalšie generácie. Neraz sú práve ony motivátormi zmien,  podnecovateľmi lepších časov či prostriedkom ľudskosti. Som maximálne zhnusený z toho, čo spravilo ministerstvo školstva a ako zbabelo sa zbavuje zodpovednosti. A hlavne ako priamo vedie deti k nenávisti, nie voči politikom, ale voči bežným ľuďom, čo vojnu nechcú, ale nevedia ju ani zastaviť! Jedine tvorbou, kultúrou a ukazovaním humanity.

            Rovnako hlúpi a zároveň nebezpeční ľudia spôsobili vojnu, predlžujú ju neľudskými opatreniami, žijú z nej. A je úplne jedno, z ktorej krajiny sú…

*

*

*

*

*

*

*

Skutočná zmena školstva = skutočná zmena spoločnosti.

*

Zdieľajte…

*

O AUTOROVI TEXTU: PhDr. Ján Papuga, PhD. * pedagóg, spisovateľ, aktivista, člen politickej strany Život – NS za školstvo, zakladateľ pedagogickej koncepcie Konštruktívna školoveda – hľadanie strednej cesty * Bratislava-Rača, Bernolákovo * janpapuga@gmail.com  * FB: Ján Papuga * FB: Ján Papuga Život – NS * IG: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania * FB skupina: Školoveda * Blog Pravda: janpapuga.blog.pravda.sk * Youtube: Ján Papuga * www . janpapuga . sk * AKTIVAČNÁ VÝZVA: Šírte tento text, aby sa zo slov stali činy. Zdieľajte ho, je verejný, netreba môj súhlas. Sprostredkujte môj text ľuďom, čo nechodia na internet. Posielajte ho politikom, stranám, ministrom, inštitúciám,  médiám. Ak sa s textom stotožňujete, je potrebné, aby sa dostal do povedomia. Aj takto sa menia veci. V prípade, že chcete poznať moju koncepciu a chcete konštruktívne, vecne a odborne komunikovať s inými ľuďmi, pridajte sa do FB skupiny Školoveda alebo mi napíšte na uvedené kontakty. * DISKUSIA NA BLOGU: Odpovede na komentáre k tomuto blogu na tejto platforme nezverejňujem, nesledujem, nevyjadrujem sa k nim aj z dôvodu, že autori komentárov majú neraz anonymné ID a môžu byť medzi nimi provokatéri. V PRÍPADE, ŽE MÁTE ZÁUJEM O KONŠTRUKTÍVNU PRIPOMIENKU A MOJU REAKCIU NA ŇU, NEVÁHAJTE SA SO MNOU SPOJIŤ PROSTREDNÍCTVOM UVEDENÝCH KONTAKTOV. Odborná, slušná a zmysluplná diskusia vie zmeniť mnohé veci. Osobné invektívy a vulgárne vyjadrovanie ignorujem a blokujem. Akémukoľvek neanonymnému podnetu a konštruktívnej kritike či spätnej väzbe sa poteším. Ak sa nechcete verejne vyjadriť, pokojne sa mi ozvite  prostredníctvom uvedených kontaktov. Aj v prípade, že vaša vec nesúvisí s témou článku. Ďakujem.

Sex v školách alebo Sexuálna výchova

11.03.2023

Sexuálna výchova alebo aspoň sexuálne aspekty dospievania sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu veľa rokov. A boli súčasťou vyučovania aj pred revolúciou v čase socializmu. Táto téma sa rozvíja na hodinách biológie (prírodopisu), chémie, etickej výchovy, občianskej výchovy, sčasti na telesnej [...]

Keby sa robila dobrá publicistika…

01.03.2023

Niekoľko rokov učím žiakov princípy a vlastnosti publicistiky. Keďže pristupujem k vyučovaniu zodpovedne, objektívne a v súlade so svojím vzdelaním, poukazujem na ideálny stav, ako by mali fungovať masmédiá. Asi tušíte, že žiaci túto moju korektnosť veľmi rýchlo odhalia a upozornia ma na to, že médiá [...]

Zlo

26.02.2023

Odmietam vyhrážanie sa fyzickým ublížením či likvidáciou hocikomu (sám som to zažil). Napriek môjmu odmietaniu s tým nič nespravíme. Ako v ríši zvierat aj v ríši ľudí máme surových predátorov, čo musia robiť zlo. Našťastie, väčšinou to zlo zostane vo verbálnej rovine. No i takýto prejav môže človeku a jeho blízkym znepríjemniť život a navodiť strach prejsť [...]

medveď, medveď hnedý

Na hornej Nitre opäť zaútočil medveď na človeka. Za posledný týždeň je to už druhé napadnutie

30.03.2023 15:07

V okrese Prievidza opäť napadol medveď 55-ročného muža pri vysádzaní stromov v Ostrej doline v katastrálnom území obce Nedožery-Brezany.

matovič

Matovič predstavil „kontroverzný“ plán B. Budeme drahá nevesta, bude to stáť presne 500 eur

30.03.2023 14:11

Hnutie OĽaNO vstúpi po septembrových parlamentných voľbách len do takej vládnej koalície, ktorá sa zaviaže vyplatiť odmenu 500 eur každému, kto sa zúčastnil na týchto voľbách.

SR Sliač SIAF 2019 letecké dni program BBX

Ministerstvo obrany chce na Sliači vybudovať stojisko za 6,5 milióna eur

30.03.2023 14:02

Projekt sa má realizovať na základe potrieb NATO ako projekt programu bezpečnostných investícií NATO.

čaputová

Čaputová: Samosprávy považujem za kľúčový prvok fungovania štátu

30.03.2023 13:38

Bardejov prezidentka označila za krásne historické mesto a vyzdvihla starostlivosť samosprávy o kultúrne dedičstvo.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 144
Celková čítanosť: 397700x
Priemerná čítanosť článkov: 2762x

Autor blogu

Kategórie